Podrobnosti záznamu

Jméno
   Majer, Jiří, 1922-
Autor článku
   České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : dokončení
   České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 1
   České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 2
   České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 3
   České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování
   Doly a hutě
   Gold in the Czech history
   Hornické naučné stezky v ČSR
   K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
   K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
   K životnímu výročí Kašpara Šternberka (1761-1838)
   Kašpar Šternberk (1761-1838) a české uhelné hornictví
   Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
   Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
   Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
   Ke 150. výročí úmrtí Kašpara Šternberka (1761-1838)
   Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
   Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
   Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
   Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)
   Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
   Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
   Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
   Význam Příbramě ve vývoji montánních věd a techniky
   Zlato v českých dějinách
   Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové