Podrobnosti záznamu

Jméno
   Majer, Vladimír
Autor monografie
   Assessment of impacts of mining and mineral processinfg on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt provinces of Zambia. Part Ndola
   Assessment of impacts of mining and mineral processing on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt Provinces of Zambia
   Assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Final report of the Project of the development Assistance Programme of the Czech Republic
   Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010)
   Environmental-geochemical atlas of the Central-northern part of the Copperbelt Province of Zambia
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Impact assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final Report of the Project of the Development Cooperation of the Czech Republic
   Impact assessment of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2004
   Impact assessment of the mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2004
   Impact assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Rosh Pinah and Berg Aukas
   Mapy geochemických vlastností povrchových vod (pH, sirany, arsen, berylium, kadmium, zinek) 1: 2 000 000
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
   Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 2008 - 2010: Povodí Berounky
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah berylia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah cloridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah DOC (rozopuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah draslíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah flouridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah flurodů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah hliníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah lithai v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah manganu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah sodíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah veškerého rozluštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah veškerého ruzpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   pH povrchových vod v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   pH povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   pH povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   pH povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   pH povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
   pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy
   pH povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   pH povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry
   pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   pH povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
   Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-33 Kašperské Hory a 32-11 Kvilda
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 25-34 Luhačovice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 12-11 Žatec
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-11 Benátky nad Jizerou
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-33 Benešov
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 22-11 Přeštice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 23-11 Vlašim
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-12 Letovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
   Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu hořčíku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změny chemismu povrchových vod na území CHKO Slavkovský les mezi lety 1991 a 2001
Autor článku
   Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika
   Are inverse changes in Al and Si concentrations coupled in lakes recovering from acidification?
   Attenuation of dissolved metals in neutral mine drainage in the Zambian Copperbelt
   Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
   Beryllium in Czech freshwater and sediment
   Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
   Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
   Changes in Stream Water Concentrations of Arsenic and Beryllium in the Western Part of the Czech Republic between 1991 and 2001
   Chemical recovery of scidified Bohemian lakes between 1984 and 2012: the role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance
   Climate warming accelerates decrease of aluminium concentrations in acidified lakes
   Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
   Computer processing of data from regional geochemical survey in the Syrian Arab Republic
   Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
   Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
   Dendrogeochemical record of pollution from mining and smelting in Copperbelt, Zambia
   Differences in the bioaccessibility of metals/metalloids in soil from mining and smelting areas (Copperbelt, Zambia)
   Differences in the bioaccessibility of metals/metalloids in soils from mining and smelting areas (Copperbelt, Zambia)
   Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulfur in soils of the Zambian Copperbelt: A topsoil vs. subsurface soil concept and factor analysis
   Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulphur in soils of the central-northern part of the Zambian Copperbelt Mining District: A topsoil vs. subsurface soil concept
   Distribution of platinum group elements in urban soils, comparison of historically different large cities Prague and Ostrava, Czech Republic
   Does stream water chemistry reflect watershed characteristics?
   The effect of pH and atmospheric deposition on concentration of trace elements in acidified freshwaters : a statistical approach
   Environmental Chemistry of Beryllium
   Environmental Chemistry of Beryllium
   Environmental-geochemical survey results in the Rosh Pinah Region, Namibia
   Environmental-geochemical surveying and atmospheric modeling of dust fallout from tailings dam in the Rosh Pinah area, Namibia
   Environmental Survey of Freshwaters in the Czech Republic
   Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
   Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
   Essentials of statistics and statistical analysis
   Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
   Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
   Geochemické anomálie v okolí Anenského vrchu a jejich interpretace
   Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
   Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
   Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
   The heavy minerals in the Kafue River sediments, the Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination
   Heterogeneous response of central European freshwaters to decreased acidic atmospheric deposition
   Human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein Area, Namibia
   Hydrogeochemical mapping of Czech freshwaters
   Hydrogeochemical methods
   Hydrogeochemical Methods
   Impact of copper and cobalt mining on the environment in the Zambian Copperbelt
   Impact of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Copperbelt province of Zambia
   Impact of the ore processing on the environment in the Tsumeb area, Namibia
   Impacts of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Central-northern part of the Copperbelt Province of Zambia: An overview
   Impacts of ore processing on human health in the Tsumeb area, Namibia
   Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
   Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
   Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
   Increasing temperature decreses aluminum concentrations in Central European lakes recovering from acidification
   Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu
   Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
   Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
   Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
   Lead Isotopic and Metallic Pollution Record in Tree Rings from the Copperbelt Mining-Smelting Area, Zambia
   Long-term changes in aluminium concentrations and fluxes in Czech streams recovering from acidification
   Long-term record of acidification and recovery
   The long-term succession of cladoceran fauna and palaeoclimate forcing: a 14,600 - year record from Plešné Lake, the Bohemian Forest
   Metals and arsenic in cassava: Indicators of contamination un the Zambian Copperbelt mining district
   Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization capacity system
   Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization caparity system
   Mobility and bioaccessibility of inorganic contaminants in soils in the vicinity of copper smelters, Copperbelt, Zambia
   A modelling assessment of acidification and recovery of European surface waters
   Modelling reversibility of Central European mountain lakes from acidification: Part I - the Bohemian forest
   Modelling reversibility of central European mountain lakes from acidification: Part II - the Tatra Mountains
   Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
   Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
   Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
   Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
   Potential human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein area, Namibia
   Rapid recovery from sulfate pollution in streams of western Bohemia
   Rapid regional recovery from sulfate and nitrate pollution in streams of the western Czech Republic - comparison to other recovering areas
   Recovery of Acidified European Surface Waters
   Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
   Rychlé snižování obsahu síranů v povrchových vodách západních Čech
   Složení povrchových vod na území NP Šumava
   Soil contamination and health risks associated with former Pb and Zn ore smelting in Kabwe, Zambia
   Soilid-water partitioning of lements in Czech freshwaters
   Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 1. Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 2. Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. Part 2) Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Thw impact of mining activities on the environment and surface drainage in the Copperbelt, Zambia
   Tracing the spatial distribution and mobility of metal/metalloid contaminants in Oxisols in the vicinity of the Nkana copper smelter, Copperbelt province, Zambia
   Transport of fluorine in low temperature hydrothermal brines
   Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
   Use of geochemical mapping for the evaluation of environmental impacts of mining in the Zambian Copperbelt
   Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
   Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
   Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer
   Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
   Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
   Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku
   Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie