Podrobnosti záznamu

Jméno
   Malík, Josef
Autor monografie
   Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
   Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
   Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
   Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22
Autor článku
   2D-analysis of geotextile tubes
   Analysis of Äspö Pillar Stability Experiment: Continuous thermo-mechanical model development and calibration
   Analysis of semicoercive contact problems using symmetric BEM and augmented Lagrangians
   Analysis of semicoercive contact problems using symmetric BEM and augmented Lagrangians
   Asymptotic behaviour of cable stayed and suspension Bridges in lateral Winds
   Asymptotic behaviour of solutions to cable stayed bridge equations
   Back Analysis for effective design of bolt reinforcement - A case study for design of shaft
   Complex nonlinear model of cable stayed bridges
   Contact problem for modelling of bolt action in rock
   Generalized G-convergence for quasilinear elliptic differential operators
   Generalized nonlinear models of suspension bridges
   Influence of a new building construction on sewer tunnel lining durability
   The influence of number and length of rockbolts on the stress state in reinforced rock mass
   Instability of oscillations in cable-stayed bridges
   Inverse Analysis for estimating some Characteristics of Stress Fields and Effective Installation of Bolt Reinforcement
   Inverzná analýza pre odhad primárneho tenzoru napätia v horskom masíve
   Matematické modelování svorníkové výztuže
   Mathematical modelling of cable stayed bridges: existence, uniqueness, continuous dependence on data, homogenization of cable systems
   Mathematical modelling of geosynthetic tubes
   Mathematical modelling of rock bolt system
   Mathematical Modelling of Rock Bolt Systems 2
   Mathematical Modelling of Rock Bolt Systems I
   Mathematical models of cable stayed bridges
   Mesh generator based on semiregular Grids in 2D and 3D
   MKP experimenty s kruhovým otvorom
   Modelling of cable stayed bridges
   Nelineární modely visutých mostů
   Nonlinear models of suspension bridges
   Nonlinear oscillations and instability in cable stayed bridges
   On Homogenization of a Quasilinear Elliptic Equation Connected with Heat Conductivity
   Optimal length of stressed bolts
   Oscillations in Cable-Stayed Bridges: Existence, Uniqueness, Homogenization of Cable Systems
   Prostorové strukturované sítě v MKP
   Some problems connected with 2D modelling of geosynthetic tubes
   Stability of suspension bridges in lateral wind
   Stressing Bolts - an effective Reinforcement of Tunnels
   Sudden lateral asymmetry and torsional oscillations in the original Tacoma suspension bridge
   Symmetric FE-BE coupling with iterations on the Interface