Podrobnosti záznamu

Jméno
   Malatinský, Kazimír
Autor článku
   Nový zdroj liečivej minerálnej vody v Cígeľke
   Výsledky a úlohy hydrogeológie v oblasti stredného a severozápadného Slovenska
   Znalec slovenskej balneohistórie Augustín Rebro šesťdesiatročný