Podrobnosti záznamu

Jméno
   Malecha, Adolf
Autor článku
   Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
   Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
   On the existence on the "Ševětín astrobleme", South Bohemia, Czech Republic
   Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
   Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
   RNDr. Miroslav Gabriel jubilantem
   Stratigrafický výzkum
   Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku
   Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
   Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980
   Výzkum nerudních surovin
   Za RNDr. Jiřím Jelenem
   Za RNDr. Pravoslavem Šantrůčkem, CSc