Podrobnosti záznamu

Jméno
   Malkovský, Miroslav, 1927-
Autor článku
   13. kongres karpatsko-balkánské geologické asociace
   Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
   Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
   Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
   Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
   Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
   Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
   Krušnohorský zlom v Chomutově
   Minerogenetické členění Českého masivu
   Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
   Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
   Palaeomagnetic timing of the Lower Miocene sediments from the Carpathian Foredeep (borehole Nosislav-3)
   Paleomagnetic stratigraphy of the Tertiary of the Cheb Basin (W.Bohemia)
   Paleomagnetic timing of the tertiary of the north Bohemian bown-coal basin
   Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
   Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3)
   Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
   Paleomagnetické určování stáří geologických objektů
   Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
   The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
   Results of palaeomagnetic studies of the Tertiary in the Most area of the North-Bohemian Brown Coal Basin
   Rychlost sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
   Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
   Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
   Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
   Tectonics of the Bohemian Masiff and the West Carpathians
   Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
   The transport conditions of fluorine and the precipitation of fluorite at low temperature
   Transport of fluorine in low temperature hydrothermal brines
   Vypálené jíly - důležitý posypový materiál
   Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
   Vývoj radioaktivních term v Teplicích
   Významné zlomy platformního pokryvu Českého masívu
   Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy