Podrobnosti záznamu

Jméno
   Manowska, Malgorzata
Autor článku
   Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)