Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mareš, Stanislav
Autor monografie
   Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
Autor článku
   Applied geophysics in vadose zone studies
   Cone penetration logging for the direct detection of LNAPLs contamination
   Cone penetration logging in LNAPLs contamination studies
   Cone penetration logging in LNAPLs contamination studies
   Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
   Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
   Cross-borehole flow analysis to characterize fracture connections in the Melechov Granite, Bohemian-Moravian Highland, Czech Republic
   Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging
   Fotometrický průtokoměr pro měření velmi malých vertikálních průtoků vody ve vrtu
   Geoelectrics estimating changes in water saturation of the vadose zone
   Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
   Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
   Geophysical and atmogeochemical methods revealing old LNAPL contamination history of sandy aquifers
   Geophysical Well Logging
   Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
   Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
   Integrated geophysical and atmogeochemical survey applied to abandoned soviet military areas contaminated by LNAPL in the Czech Republic
   Karotáž při studiu hydraulických parametrů aquiferů
   Logging of special hydrogeological wells
   Photometric flowmeter for measuring slow vertical water flow in wells
   The role of logging in the exploration for brown coal deposits in North Bohemian Basins
   A simple borehole dilution technique in measuring horizontal ground water flow
   Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření