Podrobnosti záznamu

Jméno
   Marek, Jan
Autor článku
   Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
   Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
   Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
   Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
   Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
   Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
   Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
   Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
   Ještě k novému stavebnímu zákonu
   Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
   Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
   K novele stavebního zákona z hlediska inženýrské geologie a územního plánování
   Naleziště ametystů a jaspisů u Ciboušova a jeho vztah k tektonice Krušných hor
   Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
   Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
   Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
   Podrobný průzkum krušnohorského zlomového pásma u Jezeří
   Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
   Seminář o geotektonice
   Silicitická mineralizace na úpatí Krušných hor u Ahníkova
   Skalní bloky jako pravěká kultovní místa
   Sto let od katastrofy obce Klapý
   Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
   Vývoj krušnohorských svahů a svahové pohyby