Podrobnosti záznamu

Jméno
   Marsina, Karol
Autor článku
   Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
   Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
   FOREGS geochemical baseline mapping programme - a new European wide database and geochemical atlas
   FOREGS geochemical mapping field manual
   Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
   Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
   Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
   Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí