Podrobnosti záznamu

Jméno
   Martínek, Jaroslav
Autor článku
   Acidifikace atmosférických srážek, její vývoj a vliv na lesní ekosystém
   Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
   Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
   Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
   Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
   Biogeochemical fluxes of manganese in a Central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Factors Affecting the Trace Element Distribution in a Soil Developed on Granite Bedrock in Central Bohemia (Czech Republic)
   Influence of acidic deposition on the characteristics of soil in nature state reserve "Voděradské bučiny" from the point of view of trace elements content
   První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
   První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
Editor monografie
    Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geology Annual Report 1997
    Global Changes and Essential Elements Cycling in the Environment