Podrobnosti záznamu

Jméno
   Martínek, Karel
Autor monografie
   The 1 : 5 Million International Geological Map of Europe and Adjacent Area - IGME 5 000
   Capacity building of Geological Survey of Iran's staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat
   GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí
   Mapa identifikovaných lineamentů vycházející z analýzy radarových dat a vizuální interpretace DMR
   Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21 Sep, 2008
   Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
   Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
   Syntetická mapa celkové strukturní interpretace lineamentů s přiřazeným geologickým významem
   Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice
   Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
   vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
   webová aplikace 'Svahové nestability'
   wycieczka B: Osady permskie basenu śródsudeckiego
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000, list 03-423 Svoboda nad Úpou, Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Svoboda nad Úpou 03-423
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-134 Český Brod
   Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
   Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
   Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Autor článku
   Carboniferous/Permian boundary in the continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): sedimentary environments and biota
   Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
   Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
   Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
   Depositional Processes in a Low-Sinuosity Fluvial System: facies and Depositional Geometries of the Permian Havlovice Member, Krkonoše Piedmont Basin
   Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
   Extreme PGE concentrations in lower Cambrian acid tuff layer from the Kunyang phosphate deposit, Yunnan Province, South China - possible PGE source for lower Cambrian Mo-Ni-polyelement ore beds
   Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
   Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
   Facies and architectural analysis of low-sinuosity fluvial deposits of the Nýřany Member (Westphalian D-Cantabrian), Kralupy area, Kladno-Rakovník Basin
   Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
   Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve
   Lacustrine facies and climatically driven cyclocity in an asymmetric half-graben, Lower Permian, north-eastern Czech Republic
   Late Bolsovian floras preserved as compressions from Lubná near Rakovník (Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic)(Abstract)
   Major and minor elements in the hard coal from the Czech upper Paleozoic basins.
   Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
   Observations concerning the thickness of rocks eroded between the Cambrian and Bolsovian (= Westphalian C) in Central and Western Bohemia
   Palaeoenvironment of the Lower Permian lacustrine Kalná Horizon, north-eastern Bohemian Massif : Sedimentology and stable isotope signatures
   Palaeontology, sedimentary environments and climatic indices of the Klobuky Horizon (Líně Formation, Upper Pennsylvanian, Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic)
   Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary. sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin
   Paleoenvironmental changes of the semipermanent Kalná Lake (Lower Permian), Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic: sedimentary and geochemical record
   Paleoenvironmental changes of the semipermanent Kalná Lake (Lower Permian), Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic: sedimentary and geochemical record
   Paleoenvironmental evolution of the Lower Miocene organic clays (the Sokolov Basin, Eger Graben, Czech Republic): Inorganic proxies
   Paleogeography of the Krkonoše Piedmont Basin in the Uppermost Carboniferous and Lower Permian: Implications to Late Variscan development of N.-E. Bohemian Massif.
   Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
   Post-sedimentary Mesozoic-Cenozoic thermotectonic evolution of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) interpreted from apatite fission-track analysis
   Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic): exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition.
   Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
   Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
   Reconstructing post-Carboniferous history of the Krkonoše Piedmont Basin using detrital apatite fission-track data
   Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
   Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
   Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic.
   Remote Sensing Study and Petrological Characteristics of Raw Materials for Cement Industry in Jabal Seraj Area, Afghanistan
   Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
   Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
   Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
   Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
   Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
   Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
   Some trace elements in coal of the Czech Republic, environment and health protection implications.
   Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
   Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
   A study of Late Carboniferous and Early Permian plant assemblages from the Boskovice Basin, Czech Republic.
   A study of the Late Carboniferous and Early Permian plant assemblages from the Boskovice Basin, Czech Republic
   Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model
   Tectonosedimentary Evolution of N Bohemia Based on the Digital Elevation Model of Crystalline Basement and Upper Paleozoic Strata: Preliminary Results
   Tectonosedimentary Evolution of NW Bohemia based on the Digital Elevation Model of Crystalline Basement and Upper Palaeozoic Strata: Preliminary Results
   Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy