Podrobnosti záznamu

Jméno
   Martiny, Eduard
Autor článku
   Alkali metals and alkaline earths metals in the crystalline schists of the Malé Karpaty Mts., metamorphic zones
   Alkalies in the granitoids of the west Carpathians
   Determination of gold in geological materials by atomic spectroscopy methods after enrichment on ion exchangers
   Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
   Prehľad analytických metód stanovenia zlata v geologických materiáloch
   Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
   Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
   Structural slate and chemical composition of K-Feldspars from the granitoid rocks of the Malé Karpaty Mts.
   Trace elements distribution in Triassic carbonates from the Veterník and Havranica nappes (the Malé Karpaty Mts.)