Podrobnosti záznamu

Jméno
   Matýsek, Dalibor, 1960-
Autor článku
   Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
   Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
   Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
   Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
   Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
   Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
   Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
   Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace
   Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
   Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
   Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
   Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
   Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
   Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
   Mathematic-statistical study of chemical compositions of trachytic and phonolitic neovolcanites of the Bohemian Massif
   Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
   Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
   Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
   Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
   Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
   Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
   Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
   Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
   Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
   Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
   Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
   Statistical evaluation of the chemical composition of pyroxenes and amphiboles of the teschenite association
   Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
   Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
   Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
   Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
   Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
   Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
   Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
   Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
   Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
   Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)