Podrobnosti záznamu

Jméno
   Matějka, Dobroslav
Autor monografie
   Geologické vědy tak trochu jinak
   Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
Autor článku
   Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
   Apatite enrichment in nephelinite from Slánská hora Hill, central Bohemia
   Apatite enrichment in olivine-poor nephelinite from Slánská hora Hill, Central Bohemia
   Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
   Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
   Dioritic and Gabbroid Rocks from Southern Bohemia and Lower Austria: Geochemical and Mineralogical Constraints on their Role in Genesis of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith
   Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň)
   Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
   Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
   Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masívu
   Efektivní propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
   Freistadt type granodiorite : Excursion stop No.16: Quarries at Rejta, 1 km SE of Trhové Sviny
   Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
   Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
   Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
   Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
   Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
   Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
   Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
   Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
   Geochemie vlkovského granodioritového tělesa
   Geochemistry of the Vejprnice bituminous coal deposit in the Plzeň Basin
   Geology education for future citizens
   Granites of the Novohradské hory Mts and surrounding area
   Granitoids of the Freistadt and Mauthausen type in the Czech part of the Moldanubian batholith
   Igneous Activity. Moldanubian Zone
   Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
   K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
   Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
   Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
   Komplexní přírodovědná exkurze: text pro kombinovanou formu vzdělávání
   Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
   Kurze Mitteilung über hoch differenzierte Muskovit-Granite (Typ Šejby) aus dem Novohradské hory-Gebirge (Südböhmen)
   Moldanubian Pluton as an example of the Late Variscian crustal magmatism in the Moldanubian zone
   Několik tváří zachovalého pětašedesátníka Arnošta Dudka
   Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
   Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice)
   Origin of monazite?xenotime?zircon?fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
   Petrogenesis of Granites of the Klenov Massif
   Petrogenesis of granites of the Klenov massif
   Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
   Petrogeneze granitů klenovského masivu
   Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
   Problem-based tasks and possibility taking advantage of differences of similar minerals
   Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání
   Problémové úlohy k poznávání neživé přírody a životního prostředí
   Příprava učitelů geologie na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě
   Pyroxene diorite to gabrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia
   Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
   Rock-forming Accessory Minerals in the Granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
   Sr and Nd isotopic determinations in three Moldanubian granulite massifs in southern Bohemia
   Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
   Šejby and Nakolice stocks - examples of the phosphorus-rich mineralized granites (a review)
   Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů
   Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
   Whole rock geochemistry and petrogenesis of granites from the northern part of the Moldanubian Batholith (Czech Republic)
   Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
   Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic