Podrobnosti záznamu

Jméno
   Matejček, Anton
Autor článku
   Inžinierskogeologický prieskum a rajonizácia pro výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení
   Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov
   Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
   Slopes stability of Žilina Water Plant
   Využitie vrtných jadier na zisťovanie šmykovej pevnosti na povrchu diskontinuít
   Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ