Podrobnosti záznamu

Jméno
   Matolín, Milan
Autor monografie
   Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data
   Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
   The new method for assessing the radon risk of building sites
   Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
   Radioelement Mapping
   Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
   Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
   Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Autor článku
   Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
   Calibration of portable gamma-ray spectrometers using facilities in Czechoslovakia and Cuba
   Determination of 222Rn and 220Rn by portable emanometers
   Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
   Errors of Rn-222 determination at various measurement procedures
   FH-1. Equipment for in-situ permeability measurements
   Geochemical and geophysical anomalies at the Ždánice oil- and gas field, SE Czech Republic
   Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
   Geologie a zdroje uranu v Evropě
   Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
   Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
   Intercomparison measurements of Rn-222 volume activity in soil air
   Measurement of radon in soil air at reference sites in the Czech Republic 1993-1997
   Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
   Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
   Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpatians, Czech Republic)
   Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments(Outer Western Carpathians, Czech Republic )
   A Proposal of the Radon Risk Classification of Foundation Soils
   Přestěhování kalibrační základny pro terénní gama spektrometry z Bratkovic do Stráže pod Ralskem, etapa 1.
   Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
   Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí
   Radioactivity of sedimentary rocks over the Ždánice hydrocarbon field
   Radioactivity of uranium cycle facilities in the Czech Republic compared to the natural environment
   Radioactivity of uranium production cycle facilities in the Czech Republic compared to the natural environment
   Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
   Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
   Radiometric maps of the Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia and their comparison in border zones
   Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - Status 2006
   Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
   Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon referenc sites, Czech Republic
   Radon reference sites in the Czech Republic
   Radon reference sites in the Czech Republic
   Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
   Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
   Reliability of radiometric maps and their comparison in border zones - Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia
   Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
   Short-term temporal variations of soil gas radon concentration and comparison of measurement techniques
   Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
   Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
   Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
   Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
   Statistical significance of radon determination in soil air
   Variation of radon volume activity in soil air in a year climatic cycle
   Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
   Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu