Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mazáček, Jan
Autor článku
   Druhotné suroviny s obsahem kovů
   K novým přístupům ve využívání kovonosných surovin v ČSSR
   Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
   Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
   Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
   Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech
   Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
   Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
   Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
   Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR