Podrobnosti záznamu

Jméno
   Medveď, Ján
Autor článku
   Basalt weathering in the area of the Cerová vrchovina highlands : geochemical aspectes
   Determination of elements for certification of reference solutions
   Determination of Ta and Nb at low levels in geological materials by OES ICP
   Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
   Laboratórne metódy chemickej charakterizácie geologických materiálov
   Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
   Olivines in the Western Carpathians basalts
   Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the Western Carpathians
   Reliability of spectrochemical determination of trace elements in carbonate standard reference materials
   Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
   Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
   Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
   Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
   Structural slate and chemical composition of K-Feldspars from the granitoid rocks of the Malé Karpaty Mts.
   The study of reliability of spectrochemical trace elements determination in metamorphic silicate rocks
   Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
   Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode