Podrobnosti záznamu

Jméno
   Melioris, Ladislav, 1934-
Autor článku
   New aspects on chemical composition of groudwater in relation to weathering processes: the crystalline complex of the western Carpathians
   Povrchové a připovrchové procesy
   Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
   The study of selected systems "rock-water" at low temperatures (4-5 degrees C)
   Výchova a příprava odborníků v geologii