Podrobnosti záznamu

Jméno
   Melka, Karel
Autor monografie
   Cave fill in the Črnotiče Quarry, SW Slovenia: palaeomagnetic, mineralogical and geochemical study (Preliminary Report)
   Kaolíny (žloutnutí)
   Report on research in the San Salvador Island, Bahamas
   X-ray diffraction analyses of samples from cave fills in Slovenia
Autor článku
   7. evropská konference o jílech
   Cave fill in the Črnotice Quarry, SW Slovenia: palaeomagnetic, mineralogical and geochemical study
   Cave fill in the Črnotiče Quarry, SW Slovenia: paleomagnetic, mineralogical and geochemical study
   Celadonite and Saponite Nodules from Tertiary Volcanic Breccia, České středohoří Mts
   Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts
   Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
   Contact Metamorphism of Bituminous Shales by a Basaltic Sill: Response of Clay Minerals and Organic Matter
   Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
   Contact metamorphism of Silurian black shales by a basalt sill: geological evidence and thermal modeling in the Barrandian Basin
   Continuous transition of phases in mica crystals from cenozoic tuffs of the Doupovské hory Mts., Bohemia
   Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
   Czech and Slovak National Clay Groupp: A short historical review
   An Enviromental Impact of the Pyritic Bauxite from Dajti Mine, Albania
   An Environmental Impact of Pyritic Bauxite from the Dajti Mine, Albania
   An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
   An environmental impact of the pyritic bauxite from Dajti mine, Albania
   Experimental Reference Intensity Ratios of Various Kaolinite Forms
   Experimental Reference Intensity Ratios ofVarious Kaolinite Forms
   Fe-oxyhydroxide cementation in Cretaceous sandstones, northern Bohemia: relation to young volcanic activity
   Fe-oxyhydroxide cementation in Cretaceous sandstones, Northern Bohemia: relation to young volcanic activity
   Halloysite from Karst Sediments of Koněprusy area, the Bohemian Karst (Czech Republic)
   Halloysite from karst Sediments of the Koněprusy Area: Evidence for Acid Hydrothermal Speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
   High-matrix arkosic sandstone in the Žihle basin (SW Bohemia) as a source of feldspar-bearing kaolin
   Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
   Illite "crystallinity", maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamosphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
   The influence of various specimen preparations on the quantitative XRD results
   Informace o proběhlé konferenci EUROCLAY 99 v Krakově
   Interlaboratory Tests of X-Ray quantitative Phase Analysis
   Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
   Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
   Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
   Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
   Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
   Letters. Czech clay concerns
   Mineralogické výzkumy v Ochtinské aragonitové jeskyni
   Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
   Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory MTS. Region
   Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
   Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
   Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
   News from the National Clay Groups: Czech and Slovak National Group
   Nontronite from Špičák Hill near Teplá: Product of the late magmatic alteration of trachyte
   North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
   North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
   The occurrence of dioctahedral chlorite in greisen
   Petrology na chemistry of organic matter from Silurian shales in the Barrandian Basin
   Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
   Phonolite Weathering Profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and Sorption Properties of Clay Residues
   Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů
   První latinsko-americká jílová konference
   Pseudokrasové fosfát-alofanové speleotémy z ledových slují v NP Podyjí
   Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays
   Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays
   Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
   Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
   Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
   Recent Allophane Coatings the karst and pseudokarst caves
   The rehabilitation strategy of karst environment around bauxite deposits of the Kruja zone (Albania)
   The rehabilitation strategy of the environment around bauxite deposits in Kruja Zone (Albania)
   RIRs of Kaolinites With Various Degree of Disorder That are Corrected With Respect to the Chemical Composition of Standards
   Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
   Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
   Slavnostní seminář jílových mineralogů a petrologů
   Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
   Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
   Some structural properties of cookeite minerals
   Stilpnomelane - minnesotaite - greenalite association in Moravian Devonian
   Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts
   Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
   Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteritics
   Transitional phases of mica crystals volcanic materials
   Vermikulit v jílovité krasové výplni Starého lomu u Silické Brezové ve Slovenském krasu
   Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
   X-ray quantitative phase analysis of the kaolinitic bond clay from the Cheb basin in West Bohemia
Editor monografie
    Proceedings of the 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology