Podrobnosti záznamu

Jméno
   Michálek, Bedřich
Autor článku
   Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
   Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
   Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
   Geologické zajímavosti centrální Austrálie
   Havajské vulkány
   Hornictví v Mexiku
   Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
   Mezinárodní hornická konference v Číně
   Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
   Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
   Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
   Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
   Ostrov Skye, přírodní klenot Skotska
   Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně
   Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
   Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
   Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
   Přírodní zajímavosti Kimberley
   Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
   Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
   Uranové hornictví v České republice
   Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
   Utilization of Olsi-Dranonin uranium deposit after mine closure
   Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín