Podrobnosti záznamu

Jméno
   Michalíček, Miroslav
Autor článku
   DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
   Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
   Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
   Geochemie hlubinných vod a plynů střední Moravy
   Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
   Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
   Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
   Geochimija gazov i glubinnych vod jugo-vostočnych sklonoch češskogo massiva
   Jódo-brómové vody Slovenska
   Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
   Oil waters of SE slopes of the Bohemian Massif
   Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
   Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
   Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
   Schwefelisotopenuntersuchungen an Sulfaten der Mineralwässer in West-Karpaten System der ČSSR und in Westböhmen
   Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
   Výzkum ropy a zemního plynu
   Životní jubileum Ing. Václava Šimánka, CSc.
   Životní jubileum RNDr. Eduarda Menčíka, CSc.