Podrobnosti záznamu

Jméno
   Michalík, Jozef
Autor článku
   Ammonites, aptychi, nanno- and microplankton from the Lower Cretaceous Pieniny Formation in the "Kysuca Gate" near Žilina (Western Carpathian Klippen Belt, Kysuca Unit)
   Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
   Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
   Brachiopod Faunas of the Triassic-Jurassic Boundary Interval in the Mediterranean Tethys
   Correlation of the Jurassic/Cretaceous Boundary Beds in the Tatric Units of the Malé Karpaty Mountains with Their Counterparts in other Western Carpathian Sections
   Cretaceous
   Cyclostome bryozoans from the late Triassic (Rhaetian) of the West Carpathians, Czechoslovakia
   Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov
   Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area
   Early Cretaceous stratigraphy, palaeogeography and life in the Western Carpathians
   Early Tithonian serpulid-dominated cavity-dwelling fauna and the recruitment pattern of the serpulid larvae
   Environment fauna and paleogeographic importance of the Berriasian limestones from the Vigantice tectonic slice in the Outer Western Carpathians
   Fourth International Conference on Paleoceanography Kiel, September 21-25th, 1992
   Fourth International Cretaceous Symposium Hamburg, September 26th - October 4th, 1992
   Hauterivian/Barremian boundary in the Western Carpathians
   K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
   Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
   Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
   The last lamellaptychi in the Hauterivian sequence of the Krížna Nappe, Central Western Carpathians
   Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia
   Lithostratigraphic and Paleogeographic Development of the Mesozoic Sequences in the Malé Karpaty Mountains
   Middle Triassic Strom-Dominated Carbonate Ramp Sedimentation in the Vysoká Nappe,Malé Karpaty Mountains
   Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
   Mokrá Diera in the Javorová valley
   A new Triassic scleractinian coral from the High Tatra Mountains (Western Carpathians, Czecho-Slovakia)
   New Upper Jurassic serpulids (Polychaeta, Sedentaria) from the Pieniny Klippen Belt in the Western Carpathians
   On stratigraphy and lithology of Czorsztyn limestone formation in the central west Carpathians (Jurassic, Malm)
   Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
   Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
   Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
   Polomec Quarry
   Possible Boreal faunal immigration of the Lower Cretaceous ammonites into Outer Western Carpathians related to the global sea level changes
   Regional Field Symposium on Mesozoic Brachiopods Voeroesberény, Hungary, September 6-11, 1992
   Rochovica Section near Žilina
   Sedimentary and isotopic record of the Aptian anoxic "Selli" event in the Pieniny Klippen Belt, Slovakia
   Sedimentary, biological and isotopic record of Early Aptian paleoclimate event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
   Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
   Stomiosphaera or Orthopithonella? Cadosina or Obliquipithonella? notes to ultrastructure and systematic position of some Jurassic-Cretaceous calcareous dinoflagellates from Western Carpathians
   Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
   Stratigraphische Daten zur Unterkreide der Lunzer und Reichraminger Decke (Östliche Kalkalpen, Ober- und Niederösterreich)
   Stratigraphy and Tectonics of the Lower Cretaceous Limestones in the Driny Cave Section(Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
   Upper Jurassic and Lower Cretaceous facies, microplankton and crinoids in the Kuchyňa Unit, Malé Karpaty Mts.
   Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains
   Vývoj, zmeny a štruktúry asociácií jurských brachiopódov
   Zardinophyllum (Scleractinia) from the Upper Triassic of the Central Western Carpathians (Czecho-Slovakia)
   Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru