Podrobnosti záznamu

Jméno
   Michalčík, P.
Autor monografie
   Historický Důl Jeroným v Čisté
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
Autor článku
   Changes of the uniaxial compressive strength of rocks under the dynamic load with different frequencies
   Comparison of changes in the strength and the deformation behaviour of rocks under static and dynamic loading
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005