Podrobnosti záznamu

Jméno
   Michalová, Marie
Autor článku
   Kaly v ČR, přehledy a trendy
   Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
   Produkce a využití kalů z ČOV
   Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy