Podrobnosti záznamu

Jméno
   Miecznik, Jerzy B.
Autor článku
   Evolution of the Intra-Sudetic basin in the Late Silesian
   O mineralizacji uranowej w permo-karbonie depresji sródsudeckiej
   Pierwiatski promieniotwórcze w Sudetach