Podrobnosti záznamu

Jméno
   Migoń, Piotr
Autor článku
   Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
   Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology
   Evolution of granite landscapes in the Sudetes (Central Europe): some problems of interpretation
   Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
   Geneza Kotliny Jeleniogórskiej
   Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
   Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawedzi tektonicznych w Sudetach
   The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
   Inherited landscapes of the Sudetic Foreland (SW Poland) and implications for reconstruction uplift and erosional histories of upland terrains in Central Europe
   Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy
   Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
   Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
   Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
   Mineralogical Control of the Granite Landscape Development in Jelenia Góra Basin (Sudetes Mts. SW Poland)
   Spływy gruzowe w północnej części Karkonoszy
   Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
   Tektoniczne formy rzezby na pólnocznym stoku Karkonoszy
   Tertiary etchsurfaces in the Sudetes Mountains, SW Poland: a contribution to the pre-Quaternary morphology of Central Europe : palaeosurfaces
   Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów
   Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów