Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mikulík, O.
Editor monografie
    Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR
    Documenta geonica 2004
    Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky
    Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst
    Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí
Editor seriálu
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy