Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mikulík, Oldřich
Autor monografie
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice
   Krajina Ostravska
   Regional prosperity, the enviroment and the prospects of marginal regions
   Sociální klima městského obvodu Michálkovice
   Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
   Soupis měst a obcí České republiky 1994. Soupis měst a obcí České republiky 1994.
   Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst
   Vranov nad Dyjí/Jemnice: region v transformaci
Autor článku
   10 Years of Brno Branch of Institute of geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
   10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
   Brno jako středisko administrativního regionu
   The course of transformation in marginal rural regioins: The basin of middle Dyje river - a case study
   The Cultural and Economic Conditions of Decision - Making for Sustainable City. Case Study: Brno
   Cyklotrasy umožní turistiku až do podzimních dnů
   Člověk a průmyslová krajina Ostravska
   Economic revitalization in protected landscape areas
   Frenštát pod Radhoštěm: the Town of Mining or the Town of Tourism?
   Hodnocení změn životního stylu obyvatel Ostravska
   Jak vnímají obyvatelé sociální a ekologická rizika provozu JE Dukovany a dalších technických děl v území?
   Jemnice si získá milovníky historie
   Komparace výsledků výzkumu pracovníků dolů ČSM a Paskov-Staříč
   Lidé na jihozápadní Moravě dávno srostli s krajinou
   Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení
   Možnosti přeshraniční kooperace měst v průmyslové aglomeraci rozdělené státní hranicí:příklad severomorvského-hornoslezského hraničního regionu
   New prosperity for rural regions
   Obytné prostředí a územně funkční struktura
   Otevření hranice zaskočilo záchranáře
   Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990
   Perception of the Dukovany Nuclear Power Plant by local population
   Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
   Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
   Regional atlases and atlases of big cities
   Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
   Social climate in the Ostrava Region
   Sustainable Development of Small Towns: a Slovenian-Moravian Comparative Methodological Approach
   Šance občanů odlehlých obcí jsou na trhu práce minimální
   The town of Brno: functions, prospects, environment
   Urban Environment in European Big Cities
   Use of the Environment and Resulting Problems in Central and East Europe
   V okolí řeky Dyje je rušno především v době letní sezóny
   Vývoj vztahů a meziměstských kooperací v regionu Ostrava - Katovice
Editor monografie
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází