Podrobnosti záznamu

Jméno
   Minařík, Luděk
Autor monografie
   Horninové prostředí v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., Kbely. Fyzikálně-petrografický výzkum
Autor článku
   The behaviour of rare-earth elements and Y during the rock weathering and soil formation in the Říčany granite massif, Central Bohemia
   Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
   Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republik), 7 Years of Systematic Study
   Biogeochemical fluxes of manganese in a Central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
   Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
   Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of the Transition Elements in a Forested Landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
   Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
   Celková charakteristika suché atmosférické depozice
   Celková charakteristika suché atmosférické depozice
   The characteristics of rare earth elements in bulk precipitation, throughfall, foliage and lichens in the Lesni potok catchment and its vicinity, Czech Republic
   Coexisting amphibole-biotite pairs in durbachitic rocks of the Central Bohemian Pluton
   Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
   Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
   Cycling of beryllium in the environment under anthropogenic impact
   Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
   Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
   Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
   Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu
   Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season
   Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesní potok catchment, the Czech Republic
   Distribution of elements among minerals of a single (muscovite-) biotite granite sample - an optimal approach and general implications
   Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
   Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
   Distribution of selected metals in holocene sediments of the middle Labe flood plain
   Distribution of selected metals in the model section of the middle Labe flood plain
   An Enviromental Impact of the Pyritic Bauxite from Dajti Mine, Albania
   Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
   Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
   An Environmental Impact of Pyritic Bauxite from the Dajti Mine, Albania
   An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
   An environmental impact of the pyritic bauxite from Dajti mine, Albania
   Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
   Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
   Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and stemflow in Central Bohemia, Czech Republic
   Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
   Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stemflow in central Bohemia, Czech Republic
   Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stream flow in central Bohemia, Czech Republic
   Fluorine and aluminium behaviour in a small catchment with granite bedrock
   Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
   Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
   Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
   Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
   Leaching of some heavy metals in silicic rocks
   Leaching of some metals from brown-coal ash
   Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
   Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
   Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
   Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
   Mobility of some metals during leaching of rocks
   Mobility of some metals during leaching of the rocks
   Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
   Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
   Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., v Praze-Kbelích
   Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích (12-243 Praha-sever)
   Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
   Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
   The rehabilitation strategy of karst environment around bauxite deposits of the Kruja zone (Albania)
   The rehabilitation strategy of the environment around bauxite deposits in Kruja Zone (Albania)
   Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
   Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
   Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
   Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
   Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
   Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou)