Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mixa, Petr
Autor monografie
   ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, pyrit
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ANTIMON
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ARSEN
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, BARYUM
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cu + Pb + Zn
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Fe + S
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, RTUŤ
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ZLATO
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ANTIMON
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARSEN
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, RTUŤ
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ZLATO
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, BARYT
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, CINABARIT
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, SFALERIT
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, zlato
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ANTIMON
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ARSEN
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, BARYUM
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cd + Bi
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cu + Pb + Zn
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Fe + S
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, RTUŤ
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ZLATO
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ANTIMON
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARSEN
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, Co + Ni
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, Cu + Pb + Zn
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, MOLYBDEN
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, RTUŤ
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ZLATO
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, BARYT
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, EPIDOT
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, GALENIT
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, pyrit
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, SFALERIT
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, TURMALÍN
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, zlato
   Geochemická mapa listu Juntas, Kostarika - šlichová prospekce, CERUSIT
   Geochemická mapa listu Juntas, Kostarika - šlichová prospekce, CINABARIT
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ANTIMON
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Arzen
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, BARYUM
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, DRASLÍK
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, MĚĎ
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, OLOVO
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, RTUŤ
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, SELEN
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, STŘÍBRO
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ZLATO
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARZEN
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, OLOVO
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, RTUŤ
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, URAN
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, VANAD
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ZLATO
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, PYRIT
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZIRKON
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZLATO
   Geological Mapping of Costa Rica
   Geologická mapa James Ross Island
   Geologický výzkum Antarktidy. Ostrov James Ross. Roční etapová zpráva za rok 2004
   GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
   Mapa prognózních oblastí listu Chapernal 1:50 000, Kostarika
   Mapa prognózních oblastí listu Juntas, 1:50 000, Kostarika
   Mapa prognózních oblastí listu Miramar 1:50 000, Kostarika
   Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
   Program výzkumu Antarktidy
   Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 14-223 Lipová Lázně
Autor článku
   Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
   The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
   Combined Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) and implications for back-arc magma formation
   Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
   Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts.,Czech Republic)
   Epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán - exploration geochemistry and genesis of gold deposits
   Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica
   Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
   Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
   Genesis of the epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán
   Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
   Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
   Geology of the NW part of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
   Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika
   In memory of Jaroslav Aichler
   Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
   Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
   Karbonatizace blastomylonitů oskavské kry, silezikum
   The Late Miocene Guacimal Pluton in the Cordillera de Tilarán, Costa Rica: its nature, age and petrogenesis
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magnetic fabric in granitoid plutons emplaced during Variscan orogeny and timing of their intrusions: Eastern Variscan front
   Magnetic fabric in granitoid plutons of the Jeseníky Mts. and timing of their intrusion
   Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
   Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
   Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
   The Mendel Formation: Evidence for Late Miocene climatic cyclicity at the northern tip of the Antarctic Peninsula
   Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
   Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
   Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
   Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
   Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum
   Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
   Na návštěvě v jurském parku: stáří, geochemická povaha a možná petrogeneze kyselých-intermediárních magmatitů antarktického poloostrova (širší okolí Camp Hillu a ledovce Victory Glacier)
   Nature and tectonic setting of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Graham Land, Antarctic Peninsula)
   Nature, origin and causes of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Eastern Graham Land)
   Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
   The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
   Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
   Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
   Participación del Servicio Geológico Checo en la investigación geológica de America central
   A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
   The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
   The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products
   Provenance and post-depositional low-temperature evolution of the James Ross Basin sedimentary rocks (Antarctic Peninsula) based on fission track analysis
   Provenance and post-sedimentary low-temperature evolution of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula) based on zircon and apatite fission-track analysis
   Rebilance zásob podzemních vod v České republice
   Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa
   Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
   Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry and Ar-Ar dating of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) - implications for back-arc magma formation
   Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
   Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseníky Mts. Czech Republic)
   Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic)
   Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.)
   Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
   Vestige of the Famennian arc-back-arc association in the eastern part of the Variscan Belt (Vrbno Group, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
   Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
   Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
   Zircon and Apatite Fission-Track Dating of the James Ross Basin Sediments (Antarctic Peninsula)
   Zircon apatite fission-track dating of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula)