Podrobnosti záznamu

Jméno
   Moldan, Bedřich
Autor článku
   Atmosférická depozice do malých povodí sledovaných Ústředním ústavem geologickým v letech 1985-1988
   Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process
   Biogeochemical balance as a prerequisite to ecological stability: a model for the Křivoklátsko Biosphere Reserve, Czechoslovakia
   Biogeochemistry of small catchments
   Environmental policy of the Central European countries
   Integrated Use of Natural Resources and Geoenvironment
   Kontrolní odběry a analýzy vzorků vod
   Monitoring systems
   Výzkum životního prostředí
   Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?