Podrobnosti záznamu

Jméno
   Morávek, Petr
Autor monografie
   Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-433 Chotilsko
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 12-443 Chotilsko
   Zlato na Novoknínsku: průvodce naučnými stezkami
Autor článku
   La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
   Carbon and oxygen isotopic composition of carbonate minerals from the Jílové and Libčice gold deposits, Czech Republic
   Česká ložiska zlata v současných podmínkách
   Die genetische und geotektonische Klassifikation der Goldvererzungen in der Böhmischen Masse
   Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
   Gold in metallogeny of the Central and Western European units of the Peri-Alpine Variscan Belt : A review of essential parameters controlling the genesis and distribution of gold deposits
   Gold in the Czech Republic
   Gold metallogeny of Central and Western European Variscides
   The Jílové gold district
   L'or dans la métallogenie du Massif de Bohéme
   Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
   Microfissural ore fluid migration: The example of a granodiorite hosted gold deposit (Mokrsko, Bohemia)
   The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
   The Mokrsko gold deposit
   The Mokrsko gold deposit, Central Bohemia, Czech Republic
   Outline of the gold metallogeny of the Bohemian Massif
   P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
   Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
   Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
   Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
   Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
   Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
   Sympozium Gold 89 in Europe
   Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
   Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?