Podrobnosti záznamu

Jméno
   Moravčík, Pavel
Autor monografie
   Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí
Autor článku
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV
   E.2. Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
   Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
   Long-term forest soil acidification and nutrient degradation-limitation to future forestry
   Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
   Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
   Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
   Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
   Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa