Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mrázek, Pavel
Autor článku
   Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)
   Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
   Metallogenesis. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
   Microfossils in Late Proterozoic silicites from Western Bohemia, Czechoslovakia
   New archaeological finds in Wádí Adh Dharmán (Fezzan, Libya)
   Origin of sulphides in volcano-sedimentary complex of the Bohemian Upper Proterozoic
   Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
   Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
   Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
   VII.B.5 Metallogenesis
   Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum)
   Young Acheulean handaxes from Tamanhint and Wádí adh Dhamrán (Fezzan, Libya)
   Zachrání poušť žíznivé?