Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mrázek, Pavel, 1936-
Autor článku
   Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika
   Anomální obsahy zlata v proterozoických silicitech Barrandienu
   Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
   Izotopy síry v sulfidech z hornin českého svrchního proterozoika
   Metallogeny of the west Bohemian upper proterozoic
   Metalogenetické procesy v západočeském svrchním proterozoiku
   Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov
   Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
   Silicity českého proterozoika - prognózní zdroj rud?
   Stable isotope study of sulphides and carbonates from the upper proterozoic rock of the Barrandian area (western Bohemia)
   Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití
   Strukturně geologické schéma tepelsko-barrandienského svrchního proterozoika
   Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
   Zlato a palladium v proterozoických silicitech Barrandienu