Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mrázek, Zdeněk
Autor článku
   Contribution to the thermal analysis and crystal chemistry of johannite Cu (UO2)2(SO4)2(OH)2 . 8 H2O
   Duté krystaly
   Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
   Krystalizace fází v systému pyrargyrit-proustit v hydrotermálních podmínkách
   Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
   Moissanit z rozsypov východoslovenského flyšu
   Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
   Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy
   Pseudorutil, chromspinel a pyrop z předkartérní kůry ultrabazitů
   Redefinition of namibite, Cu(BiO)2VO4OH
   Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
   Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
   Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
   Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium
   Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů