Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mrázová, Štěpánka
Autor monografie
   Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador
   Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador
   Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
   Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
   Geologická mapa 1:25 000, list Harrachov 03-233
   Geologická mapa ČR 1:25 000, list 03-144 Tanvald
   Geologická mapa ČR 1:25 000 list 13-444 Hlinsko
   Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) 1 : 100 000
   Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
   Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
   Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
   Geologické zajímavosti Šluknovska a Lužických hor
   Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
   Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny
   Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
   Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
   Komentář ke geologické mapě 1:10 000 okolí Janských Lázní
   Krajina Staroměstska a Jesenicka
   Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua
   Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory, etapová zpráva za výzkum v roce 2002
   Průběžná technická zpráva č. 1
   Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
   Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook
   Textové vysvětlivky k listu 03-144 Tanvald, 1:25 000
   Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
   Vyhodnocení hmotné geologické dokumentace jádrového vrtu BJ6 v Lázních Libverda
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Harrachov 03-233
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-142 Hejnice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-321 Jizerka
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 144 Tanvald
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
   Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
Autor článku
   Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
   Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty
   Effect of elemental composition of Fe-Ti oxides on their thermomagnetic curves
   Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
   Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts
   Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
   Fe-Ti oxides in selected volcanic rocks of the České středohoří Mts
   Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
   Gelogická mapa 1 : 100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
   Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
   The geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without cenozoic sediments), 1:100 000 - an example of German-Czech-Polish cooperation
   Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce
   Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
   Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1 : 100 000
   Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
   Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
   Geophysical measurement of the uranium loads in selected areas of KRNAP
   Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce
   Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
   Low-field variation of magnetic susceptibility as a tool for magnetic mineralogy of rocks
   Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
   Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně - geologický význam
   Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam (03-14 Liberec)
   Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?
   Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
   Obsidian balls (marekanite) from Cerro Tijerina, central Nicaragua: petrographic investigations
   Petrografie jizerských ortorul na listu 03-142 Hejnice
   Protection of thermal water sources in Janské Lázně in the relation to Janský fault and occurence of carbonate rocks
   Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
   Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
   Structural-Tectonic Study of Sedimentary Complex of the Chrudim Palaeozoic: An Example of the Prachovice Quarry (Železné hory Mts.)
   Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
   Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
   Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
   Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
   Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku