Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mravec, Pavol
Autor článku
   Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
   Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
   Vývoj říční sítě Moravského krasu