Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mrlina, Jan
Autor monografie
   Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
   Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
   Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov
   Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
Autor článku
   3D and 4D high resolution microgravity - case stories from mining and geoengineering
   4D gravity - fluids monitoring in reservoirs
   Amplitude response of a LCR gravimeter with feedback at periods of microseisms and earthquake waves
   Amplitude response of a LCR gravimeter with feedback at periods of microseisms and earthquake waves
   Aplikace gravimetrie při prognózování otřesů v černouhelném dole
   Application of Overhauser Magnetometer in the volcanic-constituted watershed in West Bohemia
   Assumed Quaternary maar structure at the Czech/German border between Mýtina and Neualbenreuth (western Eger Rift, Central Europe): geophysical, petrochemical and geochronological indications
   B.1.1. Gravity field - its features and geological interpretation
   Changes of gravity in relation to other geodynamic phenomena in Western Bohemia
   Combined xenolith and receiver function study, western Bohemian Massif, central Europe
   Comment on "Crustal deformations in the epicentral area of the West Bohemia 2008 earthquake swarm in central Europe" by Schenk et al. (JGR 117 (2012), B07408)
   Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
   Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
   Contribution of gravimetry to the investigation of crustal dynamics in Western Bohemia
   Density models of Roztoky pseudotrachyte caldera in the České Středohoří Mts.
   Depth-Recursive Tomography Along the Eger Rift Using the S01 Profile Refraction Data: Tested at the KTB Super Drilling Hole, Structural Interpretation Supported by Magnetic, Gravity and Petrophysical Data
   Depth-recursive tomography along the Eger Rift using the S01 profile refraction data: tested at the KTB super drilling hole, structural interpretation supported by magnetic, gravity and petrophysical data
   Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
   Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe, based on combined geophysical and geological surveys
   Dynamika emisí zemních plynů v Čechách
   Earthquake swarms in the western part of the Bohemian massif and thein link with crustal fluids
   Earthquake swarms in the western part of the Bohemian Massif and their link with crustal fluids
   Engineering and geophysical approach for site selection at Al-Amal area, southeast of Cairo, Egypt
   Engineering and geophysical approach for site selection at Al-Amal area, Southeast of Cairo, Egypt
   Experience with precise levelling in the main epicentral zone of West Bohemia
   Experimentální mikrogravimetrie v granitoidech chanovické apofýzy středočeského plutonu
   Feasibility of 4D gravity in reservoir monitoring
   Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
   Field trip guide, April 11, 2007 : stop 2 : seismic and geodynamic observatory of the Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Skalná near Cheb
   Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
   Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
   Geofyzikálně zjištěný výskyt neovulkanitů u Dobré Vody (tepelské krystalinikum)
   Geofyzikální průzkum k lokalizaci hrobky v katedrále sv. Víta v Praze
   Geological Interpretation of Velocity Model in NW Bohemia based on the S01 Refraction Data
   Geological setting and geodynamics in western Bohemia based on gravity survey
   Geophysical and geodetic control of hazard in mines
   Geophysical characteristic of the Roztoky volcanic centre, North Bohemia
   Geophysical characteristics of the Roztoky volcanic centre, the České Středohoří Mts., Bohemia
   Geophysical Characteristics of the Roztoky Volcanic Centre, The České Středohoří Mts., Bohemia
   Geophysical investigastion of volcanic centre in NW Bohemia
   Geophysical measurements inside of St. Vitus cathedral, Prague
   Geophysics in the region of the project: gravimetry
   Gravimetric control on landslide and mining areas
   Gravimetric investigation of slope deformations
   Gravimetric Investigation of Slope Deformations
   Gravimetric Investigation of Volcanic Structures
   Gravimetric investigations in the West Bohemia seismoactive zone - initial stage
   Gravimetric investigations in the West Bohemia seismoactive zone - initial stage
   Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
   Gravimetry
   Gravitational effect of distant earth relief within the territory of former Czechoslovakia
   Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia
   Gravity and geodetic control of geodynamic activity near Aswan Lake, Egypt
   Gravity monitoring of rock density changes caused by coal mining with regard to rock bursts forecasting
   Indications of Recent Vertical Crustal Movements in the Nový Kostel Focal Area
   Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
   Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
   Lze mikrogravimetrií objevit neznámé objekty na archeologické koncesi Abúsír v Egyptě?
   Manifestation of crustal dynamics and kinematics in the western part of the Ohře/Eger Rift, Czech Republic
   Micro-gravity studies in archeo-prospecting of the Valley of the Kings, Luxor, Egypt
   Microgravimetric investigations in the Valleys of the Kings and Queens, Luxor, Egypt
   Microgravimetric investigations of geomechanical phenomena and processes
   Microgravimetric surveys applied to location and monitoring of anomalous geoengineering phenomena
   Microgravity prospecting for voids in an abandoned coal-working field
   Mikrogravimetrická měření - aplikace v inženýrské geologii, archeologii a geodynamice
   Mikrogravimetrie a skryté podzemní prostory
   Mikrogravimetrie v archeologickém průzkumu
   Modeling the feasibility of gas-water or gas-oil contact control by microgravity monitoring during enhanced oil recovery
   Monitoring hazardous open pit mine slope
   Monitoring of geodynamic activity in the West Bohemia seismoactive region between 1993-1996
   Monitoring of geomechanical and geodynamical processes - a non-traditional application of gravimetry
   Monitoring of reservoir fluids movement based on time-lapse microgravity observations
   Monitoring of various geodynamic phenomena by repeated measurements of gravity
   Monitoring temporal gravity changes in different geological conditions
   Monitoring temporal gravity changes in different geological conditions
   New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
   Non-seismological indications of recent tectonic activity in the West Bohemia earthquake swarm region
   Opakovaná tíhová měření v inženýrské geologii
   Potential maar-diatreme volcano of Mýtina, Western Ohře/Eger Graben, Czech Republic: combined geophysical, geological, petrographical and petrochemical investigations
   Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě
   Relation of surface movements in West Bohemia to earthquake swarms
   Relation of surface movements in West Bohemia to earthquake swarms
   Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
   Relative gravity measurement campaign during the 7th International Comparison of Absolute Gravimeters (2005)
   Repeated geodetic measurements in the West Bohemia seismoactive region: period 1993-1996
   Repeated geodetic measurements in the West Bohemia seismoactive region: period 1993-1996
   Repeated measurements of gravity as a contribution to geodynamic investigations: two examples from Europe
   The response of two types of rift basins in Central Africa in the gravity field
   Results of the Sixth International Comparison of Absolute Gravimeters, ICAG-2001
   Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
   Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
   Signature of the Tomb of Nefertari, Luxor, Egypt on aquired gravity data
   Slope stability monitoring in the forefield of the open pit mine ČSA, Northwest Bohemia
   Solution for engineering and archaeological problems with subsurface voids - the microgravity survey
   Some indications of crustal dynamics in the Ohře Rift region
   Special processing technique for high accuracy gravity data of gravity networks and microgravity
   Spolupráce s vojenskou zeměpisnou službou při budování gravimetrických základů České republiky
   Static and dynamic gravity investigation of Corinth Rift active faults, Central Greece
   Structural setting of the České středohoří Mts. volcanic centre, Bohemian Massif, central Europe
   Structure, emplacement, and tectonic setting of Late Devonian granitoid plutons in the Tepla-Barrandian unit, Bohemian Massif
   Structure, emplacement, and tectonic setting of Late Devonian granitoid plutons in the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif
   Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
   Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
   Subsurface structure of the volcanic centre of the České středohoří mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
   Subsurface structure of the volcanic centre of the České Středohoří Mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
   Tectonic movements monitored in the Bohemian Massif
   Temporal variations of gravity in the Aswan region of Egypt
   Temporal variations of gravity in Western Bohemia: period 1993-1996
   Temporal variations of gravity in Western Bohemia: period 1993-1996
   Tíhová anomálie pseudotrachytové kaldery u Roztok nad Labem
   Tíhové pole západočeského proterozoika
   Tomb of Nefertari signature in microgravity observations in the Valley of the Queens, Luxor, Egypt
   Upper crustal structure of the northern part of the Bohemian Massif in relation to geological, potential field data and new deep seismic data (Eger/Ohře Rift, Central Europe)
   Upper crustal structure of the northern part of the Bohemian ­Massif in ­rel­ation­ t­o geological, potential field data and new deep seismic data (Eger/Ohře Rift, Central Europe)
   Vertical crustal movements as deduced from temporal gravity variations and its correlation to seismic hazards in Egypt
   Vertical displacements in the Nový Kostel seismoactive area
   Vertical displacements in the Nový Kostel seismoactive area
   Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
   Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
   West Bohemia seismoactive region: monitoring recent movements, groundwater level and gravity changes
   What can we still expect from land gravity in exploration studies
   Západní Čechy - přírodní geodynamická laboratoř