Podrobnosti záznamu

Jméno
   Munzar, Jan
Autor monografie
   Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
   Meteorologicky slovnik vykladovy a terminologicky
   Povodně v českých zemích
   Regional Geography and its Applications
Autor článku
   Air pollution and health in the territory of Czech Republic
   The catastrophic flood in February/March 1784 - a natural disaster of European scope
   Czech Republic - August 2002: another flood disaster of century after five years
   Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt
   Disastrous floods in Moravia and Silesia in july 1997 (a prelimitary report on their causes, course and losses)
   The discovery of dily weather observation records in Moravia from 1533 - 1545. (An attempt of their authorization and localisation)
   Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
   Examples of extreme cross-border floods in the Elbe River basin in the 18th and 19th centuries and the lessons learnt .
   Examples of great cross-border floods in the Odra River basin since the 14th century and their impacts
   Extreme precipitation and disastrous floods in central Europe in July 1903 and their impacts
   Extrémní hydrologické jevy v krajině
   The first two "Czech" manuals for weather observation from 1st half of the 19th century
   The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasterts of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
   From the history of Czech-German cooperation in hydrology and flood alarms in the Elbe R. Basin (as related to the flood disaster of March 1845)
   Fyzickogeografické aspekty nebezpečných hydrometeorologických jevů v České republice a jejich socioekonomické impakty
   Historical floods in central Europe and their documentation by means of floodmarks and other epigraphical monuments
   Historické povodně a jejich dokumentace
   Historické povodně na Moravě před rokem 1900
   Historické povodně v Čechách v díle drážďanského hydrometeorologa Christiana Gottlieba Pötzsche. Na okraj 200. výročí jeho úmrtí
   Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje
   Instrukce pro povodňovou službu návěstní na řece Moravě na Moravě a v Dolních Rakousích (k 100. výročí návodu k vydávání výstrah před povodněmi)
   Issledovanije klimata istoriceskogo proslogo v Cechoslovakii
   Josef Stepling a vichřice ve střední Evropě v únoru 1756
   Joseph Stepling and windstorms in Europe from 17-19 February 1756
   K počátkům antropogenních vlivů na podnebí Prahy a Brna
   Katastrofální povodeň v povodí Odry v srpnu 1880, její příčiny, průběh a následky
   Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
   Letní povodně ve střední Evropě v roce 1813 - analogie povodní v roce 1997
   Leto je kdyz...
   New knowledge on the meteorological measurements performed in Eastern Slovakia in the 18th and 19th centuries
   Newly identified historical tornadoes in the Czech Republic from 16th to the 20th centuries
   A note on extreme European rainfall events
   "Nová" historická tornáda a tromby v českých zemích
   Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
   Paradoxy přírodních katastrof (s příklady z České republiky)
   Pocatky fyziky atmosfery v dobe Komenskeho
   Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
   Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
   Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997?
   Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30
   Precipitation extremes and disastrous floods in Central Europe in July 1897
   Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
   Případová studie: Katastrofální povodně v červenci 1997
   Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
   [Recenze]
   Reconstruction of the climate of Bohemia and Moravia in the period of 1675 to 1715 on the basis of written sources
   Regional prosperity and sustainability
   Rural geography and environment
   Středoevropský srážkový rekord a povodně ve střední Evropě koncem července 1897
   Šestijazyčný meteorologický slovník (1993) a jeho příspěvek k dějinám fyziky
   Tromby (tornáda) na území České republiky v letech 1119 - 1993
   Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
   Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
   Velké povodně na Odře v 19. a počátkem 20. století a jejich impakty
   Velké povodně na Ostravsku - zapomenutý přírodní fenomén
   Velké povodně na Ostravsku v letech 1902 a 1903
   Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
   Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města
   Velké přeshraniční povodně na Odře
   Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR
   Zivelne katastrofy atmosferickeho puvodu
Editor monografie
    Nature and society in regional context
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy