Podrobnosti záznamu

Jméno
   Murín, Jozef
Autor článku
   Štúdium magnetických vlastností prírodného azbestu v tvare prášku
   Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami