Podrobnosti záznamu

Jméno
   Musil, Jaromír
Autor článku
   Fosilní kras Valchovského prolomu
   Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
   Jeskyně u Lysic
   Příspěvek k hydrografii jeskyně Sęsuri v Rumunsku
   Pseudokrasové jeskyně mezi Bělou a Brněncem na Svitavsku
   Pseudokrasové jeskyně v pohoří Mátra v Maďarsku
   Rozsedlinová jeskyně u Velkých Opatovic