Podrobnosti záznamu

Jméno
   Musil, Rudolf
Autor monografie
   ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk
   Das Aussterben der pleistozänen Großsäuger
   Die Bärenpopulation von Bilzingsleben- eine neue mittelpleistozäne Art
   Členství opata C.F.Nappa (1792-1867) v Královské společnosti severských starožitností v souvislosti s jeho působností v Brně
   Dr.Martin Kříž. jeho život a dílo
   The Early Upper Palaeolithic Fauna from Stránská Skála
   The environment in Moravia during the stage OIS 3
   Die Equiden-Reste aus dem Unterpleistozän von Untermassfeld
   Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
   Hunting and utilization of game in Palaeolithic culturres
   Hunting in Central Europe at the End of the Last Glacial
   Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu
   The Mammalian Faunas of Europe during Oxygen Isotope Stage Three
   Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
   Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
   The Middle and Upper Palaeolithic Game Suite in Central and Southeastern Europe
   Die Mitgliedschaft des Abtes C. F. Napp (1792-1867) in der Kömigl.Dänischen Gesellschaft für Nordische Altertümer
   Moravská gelogie IV
   Moravská geologie III
   Morphologische und metrische Differenzen der Pferde von Bilzingsleben und Schöningen
   Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích
   Natural environment
   Neanderthals as Part of Broader Late Pleistocene Megafaunal Extinctions?
   Osteologický materiál z jeskyně Puklinové
   Prosatředí jako ekonomická báze paleolitických lovců
   Sloupsko-šošůvské jeskyně - jeskyní bludiště pod bradinami
   Slovník pro studenty antropologie I. A - L
   Die Travertinen in Thüringen und im Harzvorland
   Die Umweltanalyse und ihre Interpretation: Ein anderer Weg
   Die Ursiden-Reste aus dem Unterpleistozän von Untermassfeld
   Úvod do metodiky klasifikace geotopů
   Zur biosratigraphischen Gliederung des Quartärs in Mähren (Tschechische Republik)
Autor článku
   Arctoide und speleoide Merkmale bei den mittelpleistozänern Bären
   Country report: Czech Republic (Brno)
   Country report for 1999. Czech Republic (Brno)
   Dr. Martin Kříž, jeho život a dílo
   Environmental changes spanning the Early-Middle Pleistocene transition
   Die Equiden-Reste aus dem Unterpleistozän von Untermassfeld
   Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
   Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu
   Jarošov-Podvršťa. A Faunal Anomaly among Gravettian Sites. Osteological Material Analysis
   Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
   Klima v posledním glaciálu
   Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
   Moravská geologie IV.
   Morphologische und metrische Differenzen der Pferde von Bilzingsleben und Schoningen
   Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích
   Osteologický materiál z jeskyně Kůlničky (výzkum 1959)
   Pedběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
   Prostředí jako ekonomická báze paleolitických lovců
   Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let
   Das Studium der Pferde aus der Lokalitat Grubgraben
   Terrestrial and Marine Faunas from the Miocene Deposits of the Mokrá Plateau (Drahany Upland, Czech Republic) - Impact on Palaeogeography
   Die Ursiden-Reste aus dem Unterpleistozan von Untermassfeld
   Zur biostratifrapischen Gliegerung des Quartärs in Mähren (Tschechische Republik)