Podrobnosti záznamu

Jméno
   Musil, Rudolf, 1926-
Autor článku
   ? Doc. RNDr. Ivan Krystek, CSc.
   Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
   Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
   Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
   Chemistry of zeolites from King George Island, Antarctica
   Collections of geological sciences and their importance
   Čertova pec a její fauna
   Čtvrtohory
   Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
   A dinotherium skeleton from Česká Třebová
   Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
   Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
   The find of mammoth tooth at Česká Třebová (East Bohemia, Czech Republic)
   Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
   Fluviální sedimenty Holštejnského údolí
   Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
   Geologie a geomorfologie Moravského krasu
   Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
   Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
   Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
   K osmdesátinám profesora Josefa Pelíška
   Karel Zapletal
   Klima v posledním glaciálu
   Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
   The knowledge of the Pleistocene - an assumption for the differentiation of natural regularities and human interventions : Syllabus of a lecture
   Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
   Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
   Metodologie a metody paleoekologické práce
   Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
   Migration and extinction of mammals at the turn of Pleistocene and Holocene
   Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
   Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
   The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
   Na památku doc. dr. Jaroslava Weisse, CSc.
   Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
   Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích (34-12 Pohořelice)
   Neue Bärenart von Bilzingsleben
   Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
   Paleobiography of terrestrial communities in Europe during the last glacial
   Paleontologické nálezy
   Phylogeny of the genus Equus
   Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
   Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách
   Prof. dr. Karel Zapletal
   Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
   Předmluva
   Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
   Současný stav kvartérní biostratigrafie
   Specifičnost a vyjímečnost Moravského krasu
   Stratigrafické škály evropského plio-pleistocénu
   Stratigraphy of the Last Glacial in the view of fossil mammals (Abstrakt)
   Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben
   Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
   Vertikální a horizontální propojení vědy
   Vladimír Kalabis
   Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
   Význam Moravského krasu
   Změny ve struktuře asociace INQUA
   Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy