Podrobnosti záznamu

Jméno
   Muzikář, Radomír
Autor článku
   Dějiny hydrogeologie v ČR
   Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
   Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností
   Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
   Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
   Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
   Podzemní voda a její ochrana
   Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
   Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
   Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
   Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"