Podrobnosti záznamu

Jméno
   Myška, Oldřich
Autor monografie
   Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
   Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
   Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 2008 - 2010: Povodí Berounky
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah berylia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah cloridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah DOC (rozopuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah draslíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah flouridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah flurodů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah hliníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah lithai v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah manganu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah sodíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah veškerého rozluštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah veškerého ruzpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   pH povrchových vod v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   pH povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   pH povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   pH povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   pH povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
   pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy
   pH povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   pH povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry
   pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   pH povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
   Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu hořčíku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
Autor článku
   Drainage water chemistry in geochemically contrasting catchments
   Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4
   Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
   Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures
   Lithium isotope fractionation at the soil-plant interface
   Long-term changes in aluminium concentrations and fluxes in Czech streams recovering from acidification
   Modeling of soil transformations in the Czech Critical Zone Observatory
   Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
   Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla
   Total mercury in stream water of selected catchments within Czech Republic
   Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC