Podrobnosti záznamu

Jméno
   Némethy, Peter
Autor článku
   Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
   Riadené využívanie akumulácií podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
   Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii