Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nývlt, Daniel
Autor monografie
   Doby ledové
   Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones
   Geologická mapa James Ross Island
   Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
   Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy
   Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
   Geologové v Antarktidě
   Geomorfologická mapa - poušť Sečura
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
   Holocene flood plain of the Labe River (past climatic changes and their impact on natural and human development
   Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
   James Ross Island - Northern Part. Topographic map 1 : 25 000
   Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo)
   Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo)
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
   Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo)
   Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo)
   Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
   Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů
   Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006
   Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovska
   Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny
   Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
   Program výzkumu Antarktidy
   Rozšířená cestovní zpráva - prověření stavu lokalit v oblasti vltavské kaskády vytipovaných po povodních v srpnu 2002 v rámci akcí řešených pod č.j. 441/232/2002. Část a, b
   Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
   Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-143 Liberec
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
   Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
   Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 221 Šluknov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov a 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf s Vysvětlivkami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14-224 Jeseník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 000 02 - 212 Horní Poustevna
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 14-221 Žulová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-141 Nové Údolí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-142 Nová Pec
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 14-223 Lipová Lázně
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 21-442, Železná Ruda
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-224 a 03-113
Autor článku
   Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe)
   Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe)
   Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
   Active tectonics within Sudetic Marginal Fault zone (NE Bohemian Massif)
   Antarktida znamená unikátní příležitost věnovat se skutečně jenom vědě [kulatý stůl o Antarktidě]
   Boršice (k. ú. Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
   Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
   Boršice u Buchlovic (okr. Uherské Hradiště)
   Building the Information System of Geohazards in Peru
   A buried glaciofluvial channel in the Anděl Col, Northern Bohemia: new evidence for the Middle Pleistocene ice sheets extent in Western Sudetes
   Calcareous nannofossils from the Upper Cretaceous of northern James Ross Island, Antarctica
   Combined Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) and implications for back-arc magma formation
   Conluence of the March and Thaya Rivers. Development of the floodplain
   Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
   Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years
   Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data
   DETECTION OF ENSO-INDUCED CHANGES BASED ON ANALYSES OF MULTITEMPORAL EARTH OBSERVATION DATA: A STUDY FROM NW PERU
   Diamictita Cabo Lamb, un nuevo depósito fosilífero marino Cenozoico en la Isla Vega, Península Antártica
   Diversity, ecology and biogeography of the freshwater diatom communities from Ulu Peninsula (James Ross Island, NE Antarctic Peninsula)
   Doklady pravěkého, středověkého a časně novověkého osídlení objevené při těžbě písku v Lysé nad Labem-Litoli
   DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
   Dvě sezóny na ostrově James Ross
   Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
   Eighty years of the Bulletin of Geosciences
   Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
   Der Findlingsgarten in Velká Kraš im Jeseník-Gebiet (Tschechien)
   Fluviální sedimenty řeky Bečvy ve Vsetíně
   Foraminifera from the Upper Cretaceous of northern James Ross Island (Antarctica): a preliminary report
   Freshwater lakes of Ulu Peninsula, James Ross Island, north-east Antarctic Peninsula: origin, geomorphology and physical and chemical limnology
   Geoarcheologické výzkumy na Uherskohradišťsku
   Geoarcheologický výzkum gravettských lokalit ve Spytihněvi a v Boršicích
   Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic
   Geologické výzkumy České geologické služby v Antarktidě
   Geologický vývoj jižní části Šumavy
   Geologický vývoj Šumavy. Geologie a geomorfologie okolí Stožce
   GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
   Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru)
   Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
   GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY
   Glacio-meteorological measurements on two glaciers at the northern part of James Ross Island, Antarctica
   Glacjalna i peryglacjalna Przeszlość Sudetów
   Gravettian occupation of the Beckov Gate in Western Slovakia as viewed from the interdisciplinary research of the Trenčianske Bohuslavice-Pod Tureckom site
   The Gravettian occupation on the middle course of the Morava river
   Gravettienské sídlisko v Trenčianskych Bohuslaviciach - výskum v roku 2008
   Gravettské osídlení Napajedelské brány
   Historical Changes in Levels of Organic Pollutants in Sediment Cores from Brno Reservoir, Czech Republic
   Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika
   Ice thickness, areal and volumetric changes of Davies Dome and Whisky Glacier (James Ross Island, Antarctic Peninsula) in 1979-2006
   Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
   Jezera ostrova Jamese Rosse - zranitelná centra antarktické biodiverzity
   Jihlavsko - Geologická charakteristika .Geologické mapy Jihlavska
   Královéhradecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Královéhradecka
   Lake ecosystems of James Ross Island: short characteristics
   Landscape evolution and ice-sheet behaviour in a semi-arid polar environment: James Ross Island, NE Antarctic Peninsula
   Late-Holocene changes in character and behaviour of land-terminating glaciers on James Ross Island, Antarctica
   Late Quaternary Loess-palaosol succesion and atmospheric circulation, Central Siberia
   Late Quaternary Loess-Paleosol succesion in southern Siberia: Implications for Northern Hemispheric climatic teleconnections
   Leitgeschiebestatistik glazifluvialer Sande und Kiese von Mníšek, Nordböhmen
   Leitgeschiebestatistische Untersuchungen im Kontinentalvereisungsgebiet Nordböhmens
   Liberecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Liberecka
   Magnetoclimatology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events
   Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia
   Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
   The Mendel Formation: Evidence for Late Miocene climatic cyclicity at the northern tip of the Antarctic Peninsula
   The National Glaciotectonic Maps of Central Europe
   Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
   Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
   Nowe dane o zlodowaceniu Karkonoszy na podstawie badań w dolinie Łaby, Upy i Łomnicy
   Paleoclimatic significance of Loess-Paleosol successions in Southern Siberia
   Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
   Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
   Pavlov (okr. Břeclav)
   Pavlov (okr. Břeclav)
   Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
   Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
   Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka
   Petrology, provenance and shape of clasts in the glaciofluvial sediments of the Mníšek member, northern Bohemia, Czechia
   Písečník u Javorníku - drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů
   Pleistocene Glaciations of Czechia
   The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of Labská louka
   The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
   The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products
   Provenance and post-depositional low-temperature evolution of the James Ross Basin sedimentary rocks (Antarctic Peninsula) based on fission track analysis
   Provenance and post-sedimentary low-temperature evolution of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula) based on zircon and apatite fission-track analysis
   Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru)
   Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
   Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
   Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
   Recent landscape changes in terminoglacial area of the Nordenskiöldbreen, central Spitsbergen, Svalbard
   Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland: co-operation of geomorphology and other research methods
   Results of active tectonics research in the Sudetic Marginal Fault zone; Vlčice u Javorníka
   Revizní výzkumy gravettských lokalit na Uherskohradišťsku
   Sediment lithology and stable isotope composition of organic matter in a core from a cirque in the Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Sedimentární záznam postglaciálního vývoje Labského dolu a údolí Łomnice
   Sedimentary evidence of landscape and climate history for the last 30 ka in the Krkonoše Mountains, Czech republic
   Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Sedimentary petrological characteristics of lateral and frontal moraine and proglacial glaciofluvial sediments of Bertilbreen, Central Svalbard
   Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005
   Simultaneous determination of both exposure time and denudation rate from in situ-produced cosmogenic nuclides profile: Model sensitivity and applications to natural cases
   Some results of palaeontological studies in the Cretaceous of the northern James Ross Island (Antarctica)
   Spytihněv (okr. Zlín)
   Spytihněv (okr. Zlín)
   Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry and Ar-Ar dating of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) - implications for back-arc magma formation
   Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
   Statistiky nordických vůdčích souvků z území Česka
   Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku
   Tectonic of slopes with large block landslides on the NE margin of the Bohemian Massif
   Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
   Trenching survey on the South-Eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, Intraplate Region of Central Europe)
   Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season
   Týn n. Bečvou - "přírodní archiv" vegetačních, geomorfologických a klimatických dat z posledního interpleniglaciálu
   Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
   Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic
   Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny
   Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic
   Zahrádky bludných balvanů na Jesenicku
   Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách
   Zircon and Apatite Fission-Track Dating of the James Ross Basin Sediments (Antarctic Peninsula)